سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 
ورود به سايت |  
 

جزئیات  

نسخه چاپي

  پنج شنبه 14 دی 1396 - 04:00:13 ب.ظ  

آغاز مراسم اختبار دفتریاران اول و دوم دفاتر اسناد رسمی استان خراسان رضوی آغاز گردید

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی اختبار دفتریاران اول و دوم دفاتر اسناد رسمی استان که دراجرای ماده 5 آئین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی درآزمون کتبی دفتریاری پذیرفته شده بودند درمحل اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی در حال برگزاری می باشد

آغاز مراسم اختبار دفتریاران اول و دوم دفاتر اسناد رسمی استان خراسان رضویبه گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی اختبار دفتر یاران اول و دوم  دفاتر اسناد رسمی استان که دراجرای ماده 5 آئین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی درآزمون کتبی دفتریاری پذیرفته شده بودند درمحل اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی آغاز گردید.
رامشی کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت : در این مرحله از اختبار 114 نفر از پذیرفته شدگان آزمون کتبی دفتریاری شرکت دارند که ظرف مدت چهار روز از روز دوشنبه 11 دی ماه  1396 ،  اختبار آنها انجام و نتایج اعلام میگردد

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است

Copyright [2011] by اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی