سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 
ورود به سايت |  
 

جزئیات خبر  

نسخه چاپي

زمان مخابره :   سه شنبه 4 مهر 1396 - 06:58:47 ق.ظ

بخشنامه مدیر کل ثبت استان به سران دفاتراسناد رسمی در راستای فراهم نمودن شرایط اجرای تقسیم اسناد رهنی و دولتی در استان خراسان رضوی

بخشنامه مدیر کل ثبت استان به سران دفاتر اسناد رسمی در راستای فراهم نمودن شرایط اجرای تقسیم اسناد رهنی و دولتی در استان خراسان رضوی

در اجرای تبصره 3 ماده 64مالیات های مستقیم و مرقومه شماره 96/104112 مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رعایت بخشنامه فوق الذکر توس دفاتر اسناد رسمی استان الزامی است و چنانچه سردفتران پیشنهادی در خصوص موضوع داشته باشند می توانند مراتب را به کانون سردفتران و دفتریاران استان ارائه تا پس از بررسی به ثبت استان جهت اقدام اعلام گردد.

 
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است

Copyright [2011] by اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی